שנה בדיוק לבחירות, קיבצנו את חברי מועצת העיר לשאלון בחירות והתשובות שלהם הפתיעו אפילו אותנו, אז כמה אתם מכירים את חברי המועצה, וכמה באמת הם עבדו בשבילכם וכמה מהם בכלל עבדו עליכם, יצאנו לבדוק – אה כן, והיו כאלה שלא רצו לשתף פעולה, האם זה אומר שהם מחוץ למערכת בבחירות הבאות? ימים יגידו

לקראת סוף אוקטובר הבא, יתקיימו הבחירות המוניציפליות, בהן יבחרו שוב תושבי העיר את ראש העיר ואת חברי המועצה, מאז שעזב בני וקנין את כס השלטון, לא ממש נרשמה יציבות שלטונית בעיר, כעת, אם לא יקום כוכב חדש, השטח מראה כי לתומר גלאם, ראש העיר הנוכחי, יש את הסיכוי הגבוה ביותר לנצח את הבחירות. אך מה יקרה במועצת העיר? אמנם, לא ממש מייחסים חשיבות לרוב חבריה, אך מתברר כי המון רוצים בכיסא המועצה, מעניין מה יש מאחורי התפקיד הזה. בכל זאת, מבדיקה שערכנו, רבים בעיר לא יודעים כי קיימים במועצת העיר 23 חברי מועצה מסיעות שונות, חלקם כמעט ולא מוכרים לציבור כי מייצגים קהל מסוים, ואחרים מוכרים בעיקר בגלל הופעתם הקולנית במועצת העיר, אך מה באמת עשו חברי מועצת העיר בארבע השנים האחרונות ולמה מגיע להם שנבחר בהם? הראשון שבהם, נציג האופוזיציה,

חבר המועצה – איתי סהר

איתי סהר

איתי סהר: סיעת מופת, מנדט אחד בקדנציה הנוכחית

כמה זמן במועצה:

משנת 2013

מכמה ישיבות מועצה נעדרת ומדוע:  

מכמה ישיבות מועצה נעדרת ומדוע: 3-4, מהן בשל מצב בריאותי (קורונה) ואחת בשל אילוצים אישיים

תאר מספר הישגים בתפקיד:

אם כבר עורכים רשימה מבקש לציין כי כל אחד מההישגים הוא תוצאה של עבודת צוות לצד גורמי מקצוע וגורמים נוספים ברמה המקומית והארצית שמגיעה להם התודה. הרשימה אינה כוללת את הפעילות במסגרת הוועדות בהיותי חבר קואליציה פרט לשני נושאים במסגרת וועדת שמות שיש להם חשיבות בעיני.  

כחבר קואליציה: עוד לפני הבחירות קראתי למיגון השכונות הוותיקות, קבעתי עם תחילת הקדנציה את המדיניות לפיה פערי המיגון הם בעיה לאומית והפתרון הוא האצת התחדשות עירונית על ידי הטבות ליזמים – מדיניות זו היא המקובלת עד היום מקומית וארצית; הבאתי לאישור את תכנית האב להתחדשות עירונית באשקלון שכללה באופן תקדימי בשל התעקשותנו קריאה להתערבות לאומית בבעיית הכלכליות על ידי הטבות לרבות קרקע משלימה; פעלתי מול גורמים ארציים לקידום הטבות ליזמים והבאתי להשתתפות משרד הביטחון ופיקוד העורף בפיילוט הטבות ליזמי התחדשות – פיילוט שנחסם פוליטית על ידי הנהלת העיר. הבאנו להחלטה תקדימית ברמ"י לפיה הבניה בקרקע המשלימה באשקלון תתאפשר בשיעור 60% ולא 50% מהבניה כדי לשפר את איכות החיים בשכונות; הובלתי יחד עם שותפים מקומיים הקמת פעילות אזרחית יזומה למניעת פגיעה בבעלי חיים; מיד עם פרוץ הקורונה פרסמתי מדיניות לטיפול בעסקים, הבאתי להקמת וועדה ייעודית לקידום עסקים שתוכננה לפעול בשיתוף עם בעלי העסקים והבאתי להקצאת תקציב מתחדש לקידום עסקים באשקלון של שני מיליון שקלים מדי שנה לאחר התפטרותי הוועדה כונסה פעם אחת והתקציב מופיע מדי שנה אך אינו מגיע לקידום עסקים; בימי הקורונה הפגשנו בין בעלי עסקים מהעיר לשרים חברי קבינט הקורונה וגורמים ארציים נוספים; פעלנו במאמץ לדיוק ותיקון הנחיות לעסקים ברמה ארצית; הגשתי להנהלת העיר בשיתוף אגף המחשוב מפת ריכוז נתונים על הצמתים באשקלון לתיעדוף הטיפול בצמתים על פי מסוכנות – הצמתים המסוכנות ביותר בעיר לא טופלו עד היום;

במסגרת חברותי בקואליציה הייתי חבר בוועדות תכנון ובניה, מכרזים, כספים, שימור אתרים, שמות ועוד, הקפדתי על נוכחות וסייעתי כמיטב יכולת בעריכת דיון מעמיק וענייני. שני אירועים מוועדת שמות שיש להם חשיבות בעיני הם התנגדותי לקריאת היציאה הצפונית על שם שמעון פרס כבקשת תומר גלאם והתעקשות על קריאתה על שם יצחק שמיר – כפי שהתממש בפועל, והעברת שם רחוב הרב מלובביץ מרחוב צידי לרחוב ראשי בתכניות העתידיות כראוי לראש תנועה גדולה ומשמעותית. 

איתי סהר במהלך ישיבת מועצת העיר

כחבר אופוזיציה: התפטרתי מהקואליציה ביום 20 לנובמבר 2020 על רקע נושאים שונים ובראשם אירוע יד לבנים במסגרתו פעלתי בשם ולצד משפחות שכולות אשר ניסו להתנגד לבניה ברחבת יד לבנים והעברת טקס יום הזיכרון מהאתר ונחסמו על ידי הנהלת העיר. במסגרת אירוע שנמשך שבועות רבים פעלנו בכל המישורים על מנת שרצון המשפחות יישמע ויכובד וכך נעשה, ואני מקווה כי יימצא פתרון מכבד ומכובד באתר אחר. לעשיה הציבורית משמעות רבה עבורי – לאירוע זה משמעות מיוחדת. הבאנו לעצירה נכון למועד זה של תכנית הרחבת ייצור החשמל והזיהום באשקלון על ידי הרחבת תחנת דוראד. הבאנו למהפך מלא בעמדת העירייה הרשמית מהסכמה לתכנית הפסולה הזו להתנגדות. כך גם לגבי עמדת איגוד ערים. הגשתי התנגדות בשם תושבי העיר לוועדה לתשתיות לאומיות והופעתי בפני הוועדה בשם הציבור להביע את התנגדותנו. טיעונים שהשמענו התקבלו על ידי הוועדה והתכנית עוכבה למרות שיתופי פעולה של חברי הנהלת עיר וחברי קואליציה עם המזהמים לעיתים בתוך חדר המועצה! יש לזכור כי תושבי אשקלון עדיין בסכנה גדולה של הרחבת הזיהום ממתקני התשתית – ובזמן זה עומד בראשות העירייה מי שמחויב לחברות התשתית לפני תושבי העיר וזוהי סכנה גדולה. על המאבק הזה להימשך; הבאתי לסדר היום את הסכמי אברהם והשלכותיהם והצעתי את דרכי הטיפול הרצויות בהסכמים הללו ואת התביעה לקיומם של שורת תנאים מקדימים או התנגדות למהלך בכל דרך; חשפתי, הזהרתי ופעלתי בפני הסכנות של ביצוע הסכם הגג באופן הלא אחראי שהנהלת העיר הנוכחית מבצעת אותו – אזהרות שהתבררו כנכונות ככתבן ולשונן בימים אלה ממש על ידי חברה חיצונית ששכרה העירייה; הבאתי להעברת תקציב תמיכות לספורט היחידני באשקלון בסך 500 אש"ח בפעם הראשונה, ואפעל להרחיב זאת; הייתי דובר נאמן עבור התושבים והבאתי לחדר המועצה את קול התושבים במקומות שהנהלת העיר התעקשה להתעלם ממצוקתם וסירבה להקשיב: כך בנושא פתרון הניקוז ברחוב הנמר, בנושא האנטנה בעיר היין, בנושא מתקני הספורט בסימטת לכיש ועוד; באמצעות סדרת הצעות לסדר בנושא הביטחון האישי הבאנו לתיקון מערך המצלמות העירוני ולתגבור מערכי האבטחה במוסדות החינוך בגל הטרור האחרון; הבאנו למניעת ההתנכלות לקבוצת האוהדים הפועל שמשון אשקלון שהנהלת העיר ניסתה לטרפד את הקמתה ואפשרנו מבחינת הבירוקרטיה את פתיחת העונה של קבוצת האוהדים במועדה; העלתי שאילתות ועסקתי רבות בנושא מוגנות ילדים ופעוטות במוסדות החינוך במטרה לגבש תכנית עבודה עירונית בנושא; הגשתי הצעות לסדר ופעלתי בנושא הרחבת מעורבותם של אמנים ויצרים מקומיים בעשייה התרבותית מה שהביא בין היתר להגדלת חלקם בתקציב העירוני; כיו"ר ועדת ביקורת הטלנו על מבקר העירייה לבחון את הטיפול בצמתים מסוכנות בעיר וכן את הטיפול במבנים מסוכנים על רקע אירועים שונים בארץ של קריסת מבנים ישנים במסגרת הרצון להרחיב את מאמצי ההתחדשות העירונית וכן פעלתי במסגרת הוועדה ואמשיך לפעול לאיתור הכשלים בפרוייקט הגיאוטיוב איתור הפתרון הנכון לחופי העיר והחזרת החופים לבעליהם – תושבי אשקלון.      

איתי סהר וגבי אשכנזי במהלך סיור של 'כחול לבן' באשקלון

כמה שאילתות/הצעות לסדר הגשת?

למעלה מעשרים

עד כמה אתה חושב שאתה מוכר בציבור האשקלוני?

במידה סבירה.

מה הלאה?

שוקל את האפשרויות להתמודד למועצת העיר, או לראשות העיר, עדיין בודק.

האם תתמוך בראש העיר הנוכחי בבחירות הקרובות?

במצב הדברים הנוכחי לא.

מה לא השגת שאתה מתכוון להשיג במועצה הבאה?

האתגרים הגדולים של העיר עדיין לפנינו, כל מה שמנוי ברשימה זו הם לבנים בבניין גדול שבנייתו נמשכת – הנושא רב החשיבות של ההטבות הלאומיות לתושבים ולעסקים מקומיים, השלמת האצת תהליכי ההתחדשות ושיפור דרמטי של מצב השכונות הוותיקות תוך כדי ביצוע בשלבים נכונים של הסכם הגג – נושא שההנהלה הנוכחית נכשלת בו נחרצות; העלאה דרמטית של איכות החיים במונחי פרנסה והשתכרות, אך גם במונחי תרבות ופנאי, ספורט ונגישות ומעל לכל שיפור של איכות החיים בכלל החזיתות – ביטחון אישי, זיהום אוויר בריאות הציבור ובטיחות בדרכים; רבים בתוך המערכת ומחוץ לה משוכנעים לאור הקדנציה הנוכחית שיש ביכולתי לעשות את כל אלה. 

איתי סהר בסיור בשכונות הותיקות בעיר

 

תגובה אחת על “מה עשית עבור אשקלון? איתי סהר”
  1. תרבות ועשיה רחבה של איתי סהר חשובה שאין כמותה .יכולת ניהול ברמה גבוהה ביותר .מביא תרבות ערכים חשובים לאזרחי אשקלון .
    עלה והצלח .
    דוד

השאר תגובה

דילוג לתוכן