מתפללי בית הכנסת "ניסנית" בשכונת הרצוג בו נהג הרב להתפלל התקשו לקבל את הבשורה המרה. שלמה אלחרר, "הבעל קורא" בבית הכנסת סיפר: "כבר כמה שנים שאנחנו מתפללים יחד. הרב היה קם בכל בוקר להתפלל ואחר כך היה יוצא לעבוד בעבודת כפיים ובכפיו התפרנס בכבוד כל השנים. אדם צנוע, פשוט, עמך. היינו מתפללים יחד שלוש פעמים בכל יום ולומדים בשיעורי התורה שלו. זה כאב עצום שאין לתאר אותו במילים. אסון כבד מאוד מאוד לקהילה שלנו". הלווייתו של הרב תתקיים הערב בשעה 18:30 בבית העלמין החדש בגבעת ציון, יהי זכרו ברוך.