משרד החינוך מפרסם היום, את רשימת מוסדות החינוך של החטיבה העליונה, אשר הצטיינו בתחום הערכי, החברתי והלימודי. בחירתם של בתי הספר הזוכים התקבלה על סמך שקלול של שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, וכן בהתאם לשיעור השיפור שחוללו מוסדות החינוך.

בשונה מאשתקד, השנה, לא כלל התיכונים בעיר קיבלו פרס זה. מוסדות החינוך חולקו לדירוג רמות של 1 עד 4 לאור הישגיהם ועובדי ההוראה שבבתי הספר הזוכים יתוגמלו בסכום כספי הנע בין 3,166 ש"ח לרמה 4 ועד ל-8,443 ש"ח לרמה 1, זאת בהתאם לסיכום שעוגן בין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת הרפורמה "עוז לתמורה".

אלה מוסדות החינוך באשקלון:

מקיף אמית ב' – רמה 1 (8,443.19 ש"ח)
ישיבת צביה – רמה 1 (8,443.19 ש"ח)
אמית טכנולוגי – רמה 2 (6,332.39 ש"ח)
מקיף ה' דרכא – רמה 3 (4,221.6 ש"ח)
אורט רונסון – רמה 3 (4,221.6 ש"ח)
אורט אפרידר – רמה 3 (4,221.6 ש"ח)
מקיף א' – רמה 4 (3,166.19 ש"ח)

בהישגים הערכיים-חברתיים, נכללו המדדים:
• שיעור הגיוס לצה"ל, או לשירות אזרחי/לאומי, מניעת נשירת תלמידים, קליטת תלמידי החינוך המיוחד, ומידת הקרבה לתעודת בגרות מתוך התלמידים שאינם זכאים לתעודה מלאה. כמו כן, מידת השיפור בהשוואה להישגים קודמים.
• חישוב הגיוס לצה"ל או לשירות אזרחי/לאומי ומניעת נשירת תלמידים נערך בהשוואה למוסדות דומים לפי מגזר/או מגזר וסוג פיקוח.

בהישגים הלימודיים נקבעו המדדים:
• ההישגים לאור מבחני המיצ"ב ביסודי ובחט"ב ולאור מדדי הטיפוח, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז הצטיינות במבחני הבגרות, אחוז זכאות לתעודת בגרות איכותית, מידת השיפור בהשוואה להישגים בשנה הקודמת.

"מערכת החינוך התברכה באנשי חינוך, מנהלים ומורים, שמובילים את תלמידי ישראל ומצעידים אותם להישגים מרשימים בכל תחומי החיים", מסרה שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא ביטון, "תלמידים ותלמידות אלו הם דור העתיד של מדינת ישראל. אנשי החינוך הזוכים מבססים את תחושת השייכות של התלמידים לקהילה, נוטעים בהם ערכים ומעניקים להם כלים משמעותיים לחיים. אני מברכת אותם על עשייתם החינוכית, שיש לה השפעה עצומה על כלל החברה הישראלית ועל עתיד מדינת ישראל".

מנכ"ל משרד החינוך, תא"ל במיל' יגאל סלוביק: "המנהלים והמורים הזוכים בפרס מייצגים את כל צבעי הקשת של החברה הישראלית, על כל גווניה. אני מברך אותם על זכייתם בפרס כהוקרה על הישגיהם המרשימים, הראויים לכל הערכה. אני מאחל להם שיעמידו עוד שורה של אנשי חינוך מובילים שילכו בעקבותיהם, ויצמיחו דור של תלמידים שיצעידו אותנו לקדמת הבמה.

רם זהבי, מנהל המחוז הדרום במשרד החינוך: "מתוך סך החטיבות העליונות, 52 הן ממחוז הדרום. הנתון הזה מצביע על שיפור מתמיד של בתי ספר משנה לשנה – ביחס להישגיהם הקודמים. משמח לראות את הנתון הכללי במחוז, כמו גם הנתון המתייחס למוסדות חינוך בחברה הבדואית, אשר חוללו שינוי משמעותי עת הציבו לעצמם רף גבוה של ערכים ושל ציונים ועמדו בו".

רם זהבי מנהל המחוז

השאר תגובה

דילוג לתוכן